Algemene voorwaarden

  1. Home
  2. /
  3. Algemene voorwaarden

Betalingsvoorwaarden

Fysiotherapie “de Hampoort” heeft prestaties en tarieven contractueel vastgelegd met zorgverzekeraars welke zich hebben verenigd in Zorgverzekeraars Nederland (ZN).

 

Dit houdt in dat met uitzondering van de maatschappijen die een restitutiepolis hanteren, wij bij alle zorgverzekeraars rechtstreeks declareren en gelden de tarieven die contractueel zijn overeengekomen.

 

Indien u bent aangesloten bij een van deze zorgverzekeraars blijft u zelf verantwoordelijk voor de afhandeling van de nota binnen de betalingstermijn, opgenomen in de betalingsvoorwaarden van Fysiotherapie “de Hampoort”.

 

Betalingsvoorwaarden Fysiotherapie “de Hampoort”

Deze betalingsvoorwaarden zijn onlosmakelijk verbonden met de behandelingsovereenkomst tussen u als patiënt/cliënt en de fysiotherapeut van Fysiotherapie “de Hampoort”. Bij het sluiten van de behandelingsovereenkomst wordt de patiënt/cliënt of zijn wettelijke vertegenwoordiger op de hoogte gesteld van deze voorwaarden.

  1. Patiënt/cliënt is zelf verantwoordelijk voor controle van het verzekeringsrecht op zijn behandelingen.
  1. Afspraken dienen uiterlijk 24 uur voor de behandeling geannuleerd te worden. Afspraken die niet of te laat geannuleerd worden, zullen bij de patiënt/cliënt of zijn wettelijke vertegenwoordiger in rekening gebracht worden.
  1. Indien de patiënt/cliënt verzekerd is voor fysiotherapie en Fysiotherapie “de Hampoort” afspraken heeft kunnen maken met de betreffende zorgverzekeraar, zal zoveel mogelijk rechtstreeks bij de zorgverzekeraar worden gedeclareerd.
  1. Indien de patiënt/cliënt of zijn wettelijke vertegenwoordiger niet of beperkt verzekerd is voor fysiotherapie, is hij/zij verplicht de behandelingen te betalen. Maandelijks wordt het verschuldigde bedrag in rekening gebracht door Fysiotherapie “de Hampoort”. Maandelijks ontvangt de patiënt/cliënt een nota, die rechtstreeks betaald dient te worden.
  1. Betaling voor fysiotherapeutische diensten geschied binnen 30 dagen na de factuurdatum. Na het verstrijken van deze termijn treedt verzuim in en staat het de fysiotherapeut vrij om zonder nadere ingebrekestelling incassomaatregelen te nemen. Naast de declaratie zal ook wettelijke rente worden gevorderd.
  1. Alle met het incasso van gedeclareerde bedragen gemoeide kosten, waarvan ook de buitengerechtelijke kosten, komen ten laste van de patiënt/cliënt.
Stel uw vraag
Heeft u een vraag?
Hoi 👋

Heeft u een vraag? Stel hem via WhatsApp. We streven er naar om binnen 2 uur te reageren op uw bericht.

Mocht er een dringende vraag zijn dan kunt u ons tijdens werktijden ook bellen: 📞0486-471931