(a)specifieke KANS

KANS is de nieuwe benaming voor RSI klachten. Er is gekozen voor een andere naamgeving omdat de term KANS de klachten beter omschrijft. RSI staat voor Repetitive Strain Injury, oftewel klachten die zijn veroorzaakt door het herhaaldelijk uitvoeren van dezelfde beweging. KANS staat voor klachten aan de arm, nek en/of schouder waaraan geen acuut trauma of een systematische ziekte ten grondslag ligt. KANS klachten worden in het algemeen gezien als overbelastingsklachten. Ze kunnen worden opgedeeld in “specifieke” en “aspecifieke klachten”.

 1. Onder specifieke KANS klachten vallen alle aandoeningen waarbij een duidelijke medische diagnose gesteld kan worden die de klachten veroorzaakt. Denk bijvoorbeeld aan alle aandoeningen van de schouder die op onze website beschreven staan hierboven beschreven staan, maar ook bijv het Carpaal Tunnel Syndroom of de ziekte van Quervain.
 2. Bij aspecifieke KANS klachten heeft een patiënt last van de nek, schouders en/of arm, maar is er geen medisch aantoonbare afwijking voor de klachten. Verder onderzoek en behandeling wordt gedaan door de fysiotherapeut

Oorzaak bij aspecifieke KANS

De oorzaak kan liggen in fysieke belasting (herhalende bewegingen, statische bewegingen en een verkeerde ergonomie), omgevingsfactoren of psychische belasting (stress).

Klachten bij aspecifieke KANS

Klachten die kunnen optreden bij aspecifieke KANS zijn pijn en stijfheid in de spieren van onderarmen, polsen en/of handen, een uitstralende pijn in de arm, nek en schouder, tintelingen in de handen en/of vingers en een moe gevoel in de armen. Deze klachten kunnen optreden in verschillende mate van heftigheid.

Onderzoek en diagnose

Diagnose van aspecifieke KANS

De fysiotherapeut brengt de aard van het gezondsheidsprobleem in kaart door:

 • Systematisch bevragen van de verschillende functies, activiteiten en participatie en de stoornissen en beperkingen daarin;
 • De arbeidsomstandigheden: de invloed van het werk (werkplek, werktijden, werkwijze en taken) op het ontstaan en het beloop van de pijn en de invloed op de huidige pijn;
 • De wijze van omgaan met het gezondheidsprobleem: de opvattingen van de patiënt ten aanzien van het gezondheidsprobleem, het al dan niet reëel zijn daarvan, en of er in het algemeen sprake is van negatieve emoties (zoals stress en depressieve stemming).

Behandeling

 

Behandeling bij aspecifieke KANS

Afhankelijk van welke factoren een rol spelen bij het ontstaan en onderhouden van de klachten kunnen de volgende interventies door de fysiotherapeut worden toegepast.

 • Advisering over ergonomische maatregelen voor een tijdelijke dan wel permanente verlaging van de blootstelling aan mechanische belasting.
 • Zo nodig aanpassing van de werkplek in overleg met Arbodienst ,bedrijfsarts, en/of bedrijfsfysiotherapeut.
 • Oefenen van de fijne coördinatie ter verbetering van de regulatie van de spiertonus en de doorbloeding van spierweefsel.
 • Rek- en ontspanningsoefeningen van de desbetreffende spieren.
 • Mobiliseren van beperkte gewrichten.
 • Houdingsinstruktie, correctie.
 • Voorlichting over factoren die stress veroorzaken en de mogelijke rol van stress bij het ontstaan en de instandhouding van symptomen.
 • Ontspanningsoefeningen

Multidisciplinaire behandeling

Soms kunnen factoren als stress, negatieve emoties, verkeerde omgang met klachten dusdanig overheersen dat een multidisciplinaire interventie betere behandelresultaten geeft. Een revalidatiearts,samen met een fysiotherapeut en ergortherapeut en soms een psycholoog zullen dan gezamelijk het klachtenbeeld onderzoeken en behandelen.