Bicepspeesklachten

De bicepsspier zit aan de voorzijde van de bovenarm vast met twee pezen, één korte pees buiten het schoudergewricht en één lange pees die in het schoudergewricht zelf vast zit. Aan de onderzijde zit de bicepsspier vast aan de onderarm. De spier zorgt met name voor draaibewegingen van de onderarm (schroeven vastdraaien) en maar voor een deel voor het buigen van de arm.

Oorzaken van bicepspeesklachten

Klachten van de bicepspees kunnen ontstaan door slijtage van de pees, door een peesontsteking (tendinitis), of door scheuren in de pees. Vaak is de lange bicepspees ook beschadigd bij peesletsels van de schouderspieren. Ook bij specifieke vormen van schouderinstabiliteit (SLAP letsels) kan de lange bicepspees beschadigd zijn.

Klachten van bicepspees

Problemen met de bicepspees geven vaak algemene pijnklachten van de schouder, soms een plaatselijke pijn aan de voorzijde van de bovenarm, of wat meer aspecifiekere klachten van instabiliteit. De pijn treedt vaak op bij heffen van de arm en bij kracht zetten met de bicepsspier. Als de bicepspees afscheurt, hebben mensen vaak een tik in de schouder of bovenarm gevoeld of ze voelden iets afscheuren. De schouder is dan meestal gewoon beweeglijk, met soms een opvallende verdikking van de spierbuik (Popey sign).
Bij SLAP klachten treedt de pijn meestal op bij bewegingen boven het hoofd. Er kan een instabiel gevoel in de schouder worden aangeven met bewegingsbeperkingen en verminderde kracht.

Onderzoek en diagnose

Onderzoek bij bicepsklachten

De diagnose kan gesteld worden door het stellen van specifieke vragen naar aanleiding van uw klacht, het uitvoeren van een uitgebreid lichamelijk onderzoek en, indien nodig, gericht aanvullend radiologisch onderzoek. Via Schouder Centrum Nijmegen kunt u zo nodig terecht voor röntgenonderzoek, echografie of een MRI.

Niet-operatieve behandeling

De niet-operatieve behandeling

Als volledig herstel van de pees niet meer mogelijk is, is de behandeling erop gericht om zoveel mogelijk functie te herwinnen. Niet iedere peesklacht hoeft geopereerd worden. De fysiotherapeut of orthopeed zullen op basis van verschillende redenen u adviseren om wel of niet te opereren.

Operatieve behandeling

Operatieve behandeling bij bicepsklachten

Biceps tenotomieAls de biceps erg geïrriteerd is (biceps tendinopathie) kan het geïrriteerde deel uit het gewricht worden verwijderd door een operatie. Dit heet een bicepstenotomie. Het is voor de kracht en functie vaak niet nodig de pees lager op de arm weer vast te zetten (bicepstenodesis). Een mogelijk gevolg is dat de spierbuik van de biceps wat lager komt te hangen.

Beide ingrepen kunnen via een kijkoperatie plaatsvinden of via een enkele snee.