Frozen shoulder

Een frozen shoulder is een pijnlijke, vastzittende schouder die ontstaat door verklevingen in het gewrichtskapsel. Iedereen kan een frozen shoulder krijgen, maar het komt vaker voor bij vrouwen en op een leeftijd tussen de 30 en 60 jaar.

Oorzaken van een frozen shoulder

Meestal ontstaat een frozen shoulder “zomaar”. Het kan zelfs in twee schouders ontstaan. Een frozen shoulder gaat vrijwel altijd vanzelf over. De genezing kan echter wel lang duren, variërend van negen maanden tot drie jaar.
Frozen shoulder komt vaker voor bij vrouwen en op een leeftijd tussen de 30 en 60 jaar. Daarnaast hebben mensen met suikerziekte of schildklieraandoeningen waarschijnlijk een verhoogde kans. Ook kan SAPS, een trauma of een operatie de oorzaak zijn van een frozen shoulder.

Klachten bij een frozen shoulder

Een frozen shoulder maakt drie fases door.

  1. In het eerste fase (“freezing” fase) staat pijn en de ontsteking van het gewrichtskapsel (capsulitis) op de voorgrond (6 weken tot 9 maanden).
  2. In het volgende fase (“frozen” fase) komt de verstijving van de schouder op de voorgrond te staan. De pijn vermindert, maar de schouderfunctie raakt sterk beperkt (gemiddeld 4 tot 9 maanden).
  3. In het laatste fase (“thawing” fase) treedt er geleidelijk herstel op van de beweeglijkheid van het schoudergewricht. Uiteindelijk kan de functie volledig herstellen (5 tot 26 maanden).

Frozen shoulder – Onderzoek en diagnose

Bij een frozen shoulder is er een forse bewegingsbeperking van het schoudergewricht, met name in de draaibewegingen (rotaties). De diagnose ‘Frozen shoulder’ kan gesteld worden nadat de specialist uw schouder heeft onderzocht en weet wat uw specifieke klachten zijn.

Onderzoek bij een frozen shoulder

Om u een behandeling op maat te kunnen geven, is proberen te achterhalen wat de oorzaak van uw klachten is. Soms is aanvullend radiologisch onderzoek nodig om andere oorzaken uit te sluiten. Via het Schouder Centrum Nijmegen kunt u zo nodig terecht voor röntgenonderzoek, echografie of een MRI.

Frozen shoulder – Niet-operatieve behandeling

Een frozen shoulder gaat meestal vanzelf over, maar het proces kan jaren duren. Om een sneller resultaat te krijgen zijn er in sommige gevallen niet-operatieve en operatieve behandelingen mogelijk.

Niet operatieve behandeling bij een frozen shoulder

Afhankelijk van hoe ernstig uw frozen shoulder is en hoeveel last u ervan heeft in het dagelijks functioneren, zal u een gericht behandeladvies krijgen.

Bij de fysiotherapeutische behandeling zal het accent liggen op het rekken van verkort schouderkapsel. Ook zal de fysiotherapeut u adviseren over hoe u zo goed mogelijk met uw beperkingen om kunt gaan.

Voor de pijnklachten kan de arts (huisarts of orthopeed) pijnstillers en ontstekingsremmende medicijnen voorschrijven (NSAID’s). Daarnaast kan een injectie gegeven worden met snelwerkende pijnstillende en ontstekingsremmende middelen (corticosteroïden). De arts zal eerst navragen of dat bij u kan in verband met uw verdere gezondheid.

Frozen shoulder – Operatieve behandeling

Een frozen shoulder gaat meestal vanzelf over, maar het proces kan jaren duren. Om een sneller resultaat te boeken, of als een niet-operatieve behandeling onvoldoende resultaat geeft, wordt er soms een operatie aangeraden.

Operatieve behandeling bij een frozen shoulder

Indien er te lang en te veel beperkingen aan de schouder blijven bestaan, dan kan er voor gekozen worden om de stijve schouder voorzichtig onder narcose door te bewegen. Verklevingen in het gewricht worden dan verbroken. Eventueel zou dit ook via een kijkoperatie kunnen. Na de operatie is intensieve fysiotherapeutische begeleiding nodig om het ontstaan van een nieuwe frozen shoulder te voorkomen.

Complicaties

Helaas bestaat er bij elke operatie een kans op het ontstaan van complicaties, ook al is die erg klein. Uw orthopedisch chirurg zal dit vooraf uitvoerig met u bespreken. Bij operatieve ingrepen zult u ook foldermateriaal mee naar huis krijgen, zodat u thuis alles nog eens rustig kunt doornemen.

Een specifieke complicatie voor schouderoperaties is het verstijven van het schouderkapsel (frozen shoulder). Gelukkig komt dit zelden voor. In het geval van een frozen shoulder zal uw fysiotherapeut het kapsel weer soepel moeten krijgen. Een enkele keer is er een tweede ingreep nodig om het kapsel los te krijgen.