Instabiliteit van de schouder

 

Oorzaken van schouderinstabiliteit

Het schoudergewricht is het meest beweeglijk van alle verbindingen in het menselijk lichaam. Daarom is er weinig voor nodig om het evenwicht te verstoren en een instabiel gewricht te krijgen. Dit kan door een letsel ontstaan na bijvoorbeeld een val. Het kapsel en de banden scheuren af en daardoor ontstaat er teveel ruimte. Hierdoor kan de schouder uit de kom raken.

Bij het zogenaamde SLAP letsel is ook de aanhechting van de lange bicepspees in het gewricht beschadigd en kan instabiel raken. Bij het uit de kom schieten van de schouder kan er zelfs een botdefect zijn opgetreden waardoor de mate van instabiliteit vergroot kan zijn.

Instabiliteit kan ook voorkomen wanneer het kapsel en de banden vanaf de geboorte al te ruim zijn; sommige kinderen kunnen willekeurig de schouder uit de kom laten gaan en weer terugzetten.

Klachten bij schouderinstabiliteit

Bij instabiliteit aan de voorzijde van de schouder mijden mensen vaak het heffen en naar buiten brengen van de bovenarm, zoals bij werpbewegingen. Bij SLAP klachten is meestal meer pijn bij bewegingen boven het hoofd. Er kan ook een instabiel gevoel in de schouder worden aangeven met bewegingsbeperkingen en verminderde kracht.

Bij instabiliteit aan de achterzijde voelen mensen de kop van de schouder naar achter glijden als zij hun arm naar voren heffen. Indien het kapsel te ruim is, dan kan de kop zich in alle richtingen te ver verplaatsen.

Onderzoek en diagnose

 

Onderzoek bij schouderinstabiliteit

De diagnose kan gesteld worden door het stellen van specifieke vragen naar aanleiding van uw klacht, het uitvoeren van een uitgebreid lichamelijk onderzoek en, indien nodig, gericht aanvullend radiologisch onderzoek. Via het Schouder Centrum Nijmegen kunt u zo nodig terecht voor röntgenonderzoek, echografie of een MRI.

Behandeling

 

De niet-operatieve behandeling bij schouderinstabiliteit

Bij de niet-operatieve behandeling kunnen verschillende fysiotherapeutische verrichtingen worden toegepast, afhankelijk van uw persoonlijke klachten.

 • Informatie en advies
  Door te weten hoe de schouder functioneert in een normale situatie, krijgt u ook meer inzicht in wat er mis is als er sprake is van schouderinstabiliteit. Zo krijgt u meer inzicht in wat u zelf kunt doen of laten om te kunnen herstellen.
 • Houding
  Een actieve houding bepaalt mede de stand van uw schouderblad op uw rug en is van belang om de schouderspieren goed te laten aanspannen en ontspannen.
 • Oefentherapie
  Oefentherapie richt zich op een verbeterde samenwerking tussen de verschillende spieren van de schouder en romp. Krachttraining van individuele spieren is slechts een onderdeel van de oefentherapie. Dit vraagt om specifieke oefeningen die geïnstrueerd en gecontroleerd dienen te worden.
 • Manuele Therapie / Mobilisaties
  Aandacht voor de functie van de gehele bewegingsketen (o.a. nek, rug, sleutelbeen) met manuele therapie in combinatie met oefentherapie is effectiever dan oefentherapie alleen.

Binnen het Schouder Centrum Nijmegen vindt de behandeling 1-op-1 plaats.

Operatieve behandeling

Bij sommigen patiënten is de instabiliteit van de schouder zo ernstig dat een operatie nodig kan zijn. Daarnaast kan het voorkomen dat de niet- operatieve behandeling onvoldoende gewenst resultaat oplevert. In beide gevallen is een consult bij de orthopeed nodig om te bepalen wat voor u de beste optie is.

Operatieve behandeling bij schouderinstabiliteit

Schouder bankhart repairEen beschadiging van het kapsel/bandapparaat aan de voorzijde van de schouder (Bankart-lesie) kan via een kijkoperatie hersteld worden. Het losgelaten kapsel wordt weer vastgemaakt door het met hechtdraad via enkele kleine sneetjes aan botankertjes in het bot te knopen (plaatje). Met voldoende rust moet het kapsel weer vastgroeien aan het bot.

Laterjet repairBij grotere beschadigingen wordt eerder gekozen voor een ingreep via een snee. Dan wordt vaak ook een botstukje met pezen voor extra stevigheid aan de voorzijde geschroefd. Dit heet een “Latarjet-procedure”.

Wanneer er geen echte beschadigingen in het gewricht zijn en er alleen te ruim kapsel bestaat, dan kan in sommige gevallen het kapsel ingenomen worden (kapselreving).

Complicaties

Helaas bestaat er bij elke operatie een kans op het ontstaan van complicaties, ook al is die erg klein. Uw orthopedisch chirurg zal dit vooraf uitvoerig met u bespreken. Bij operatieve ingrepen zult u ook foldermateriaal mee naar huis krijgen, zodat u thuis alles nog eens rustig kunt doornemen.

Een specifieke complicatie voor schouderoperaties is het verstijven van het schouderkapsel (frozen shoulder). Gelukkig komt dit zelden voor. In het geval van een frozen shoulder zal uw fysiotherapeut het kapsel weer soepel moeten krijgen. Een enkele keer is er een tweede ingreep nodig om het kapsel los te krijgen.