KINDERFYSIOTHERAPIE

Wat is kinderfysiotherapie?

Kinderfysiotherapie is een specialisatie gericht op het bewegingsapparaat en motorisch functioneren van kinderen tussen 0 en 18 jaar. De kinderfysiotherapeut beschikt over specifieke kennis, didactische en pedagogische vaardigheden passend bij het kind.

Kinderen ontwikkelen motoriek door te spelen en te bewegen. Sommige kinderen hebben moeite met één of meerdere motorische vaardigheden.

Hierbij kan de kinderfysiotherapeut helpen. Samen met het kind en de ouders zoeken we naar een manier om de motorische ontwikkeling te stimuleren. Zodat het kind de vaardigheid eigen kan maken, indien nodig op zijn eigen manier. 

Kinderen kunnen via een verwijzing van een huisarts, consultatiebureau arts of kinderarts worden aangemeld. Daarnaast is het mogelijk rechtstreeks contact op te nemen voor een screening wanneer een leerkracht of ouder een probleem signaleert.

Bij welke problemen kan een kinderfysiotherapeut helpen?

  • Voorkeurshouding
  • Onrustig/huilbaby’s
  • Motorische ontwikkelingsachterstand
  • Afwijkend looppatroon
  • Aangeboren afwijkingen
  • Moeite met gym-en/of sportvaardigheden
  • Schrijfproblemen
  • DCD (Developmental Coordination Disorder) – vrij vertaald onhandige kinderen
  • Ademhalingsproblemen, astma
  • Blessures

Wanneer uw kind wordt aangemeld, met een motorisch of lichamelijk probleem, vindt er een intake met het kind en de ouder plaats. Daarnaast wordt het kind geobserveerd en onderzocht. Naar aanleiding van de hulpvraag en het onderzoek zal een behandelplan opgesteld worden en wordt een behandeling gestart. De behandeling vindt spelenderwijs plaats. Tijdens de behandeling wordt intensief contact gehouden met ouders, leerkrachten en verwijzers. Als uw kind in aanmerking komt voor multikids wordt dit met u besproken.

Aanmelding en kosten

De vergoeding voor kinderfysiotherapie valt binnen het basispakket. Ieder kind van 0 t/m 17 jaar is voor 18 behandelingen op jaarbasis vergoedt. Daarnaast kunt u aanspraak doen op de aanvullende verzekering van uw zorgverzekeraar. Verder kunt u voor meer informatie te allen tijde contact opnemen met uw fysiotherapeut of zorgverzekeraar. 

De behandeling van kinderen van 0 tot 2 jaar vindt altijd thuis plaats, hiervoor is een verwijzing nodig. 

Imke werkt binnen het programma Multikids. Voor meer informatie klik hier.

Ook hebben wij een speciefieke website Kinderfysiotherapie klik hier voor deze site!

Sluit Menu