YVONNE VAN ESCH

Wat doet de Maatschappelijk Werker?

De maatschappelijk werker begeleidt en behandelt u bij psychische, sociale en emotionele problemen, die samenhangen met uw ziekte, (het stopzetten van) uw medische behandeling en alle veranderingen die daaruit voortvloeien voor uzelf en uw directe relaties (partner, kind, ouder).
Wij zoeken met u naar een nieuw evenwicht in uw leven, uw gezin, uw werk en uw sociaal functioneren.
Belangrijk hierbij is dat u inzicht krijgt in uw herstelmogelijkheden en uw beperkingen. U kunt geconfronteerd worden met een (al dan niet tijdelijke) verandering van uw rol binnen uw gezin, uw familie, uw werk en uw sociaal maatschappelijk functioneren. Gevoelens van onzekerheid, angst, frustratie en eenzaamheid kunnen in deze fase meespelen.
In onze begeleiding richten wij ons op het verkrijgen van inzicht in uw situatie, de gevolgen en effecten op uw persoonlijk functioneren, uw krachtbronnen en uw emoties. Gezamenlijk onderzoeken wij op welke wijze u herstel en evenwicht in uw leven kunt hervinden, met behoud van regie en zo autonoom mogelijk.

Hoe werken we?

Wij werken volgens de bio-psycho-sociale methodiek op een systemische manier.
Dat wil zeggen dat wij in een breder perspectief kijken naar de vraag waar u mee komt. Wat betekent uw vraag in het licht van uw lichamelijke, uw mentale en emotionele, uw sociale zijn. Het een kan niet los gezien worden van het ander. We kijken samen wat dit betekent voor uzelf en uw verbinding met de mensen om u heen. Uw vraag is altijd uitgangspunt.
Wij reiken u diverse manieren aan die u helpen met het integreren van het door u geleden verlies in uw leven.
Kernwoorden in onze manier van werken zijn: aandacht, veiligheid, respect en integriteit, professionaliteit. Onze manier van werken is ontstaan door ervaring en het volgen van verschillende opleidingen. Ons werk is erop gericht om u in contact te brengen met uw eigen innerlijke wijsheid, uw krachtbronnen. Zo kunnen we aandacht geven aan wat uw leven uit balans brengt en weer de verbinding maken. De verbinding in uzelf, de verbinding met uw dierbaren.

Privacy:

De gesprekken zijn vanzelfsprekend vertrouwelijk. Wij zijn daarvoor gehouden aan onze beroepscode. Als er overleg nodig is met de fysiotherapeut, de ergotherapeut of een behandelend arts, gemeente of andere instantie, dan gebeurt dit alleen in samenspraak met u.

Vergoedingen:

Voor informatie over mogelijke vergoedingen van uw ziektekostenverzekeraar kunt u kijken op de website van:www.de-nfg.nl. Hier vind u een actueel overzicht. Voor de precieze hoogte van de vergoeding adviseren wij u om uw polisvoorwaarden of verzekeraar te raadplegen.

Tevens is er de mogelijkheid dat de WMO van uw gemeente de kosten van een begeleidingstraject vergoed. (ZIN)

In het kader van de wet Poortwachter is het mogelijk dat uw werkgever externe gespecialiseerde hulp vergoed. Overleg met uw werkgever over de mogelijkheden om op deze manier een begeleidingstraject te volgen.

De maatschappelijk werker kan helpen bij:
Allerlei praktisch zaken, zoals het aanvragen van:
-Indicaties voor zorg, uitleg geven over de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning)
– een gehandicaptenparkeerkaart,  keuring voor autorijden, (taxi)vervoer.
Persoonlijke verzorging en huishoudelijke ondersteuning
Dagbesteding en/of dagopvang
Ambulante begeleiding

Ondersteuning bij de sociale en emotionele gevolgen van beperkingen:
Verwerking en acceptatie van de beperking/ziekte voor u, uw partner en familie.
Aandacht voor veranderd toekomstperspectief.
Het leren aanvaarden van hulp, “nee” leren zeggen.
De veranderde relatie tussen partners onderling en tussen ouders en kinderen van wie er één een beperking/ziekte heeft.
Ondersteuning van de mantelzorger, het aangeven van grenzen hierbij.
Veranderingen in werksituatie of dagbesteding.
Veranderingen in het sociale leven, communicatieproblemen,eenzaamheid.
Het voorbereiden op de toekomst bijvoorbeeld wonen, werken, vrije tijd.
Indien nodig, een verwijzende functie naar andere instanties die u verder kunnen helpen.

De maatschappelijk werker richt zich op problemen die gerelateerd zijn aan ziekte, behandeling en/of trauma, uitbehandeld zijn, of bij het verlies van een dierbare, bijvoorbeeld:
Verwerken van ziekte, behandeling of gebeurtenis
Omgaan met verlies en rouw
Gezins- en relatieproblematiek
Communicatie over de ziekte naar anderen of minderjarigen
Eenzaamheid en isolement
Stress, onzekerheid en angst
Onbegrepen pijn- en vermoeidheidsklachten
Burn-out
Herstel in functioneren binnen gezin, werk en sociaal maatschappelijke rol
Vragen over seksualiteit en ziekte
Vragen over werk en reïntegratie
Vragen over sociale voorzieningen

De maatschappelijk werker bekijkt samen met u welke begeleiding het beste bij u past. Dat kan betekenen dat er niet alleen gesprekken met u plaatsvinden, maar ook met uw partner, en/of andere dierbare naasten, indien gewenst. Dat kan in praktijk De Hampoort, maar ook bij u thuis.

Een verwijzing is niet nodig.

Contact

Wilt u een afspraak maken met de maatschappelijk werker of heeft u vragen? Neem dan contact op via:

Telefoon: 06 30 47 37 31

Website: www.verliesbegeleidinggezondheidszorg.nl

Email: info@verliesbegeleidinggezondheidszorg.nl

Sluit Menu