MANUELE THERAPIE – MARSMAN METHODE

Manuele therapie volgens de Marsman-methode is een praktisch neurofysiologisch en mechanisch gefundeerde methode om functiestoornissen van het bewegingsapparaat te begrijpen en te behandelen.

De orthopedische/neurologische diagnose is geen indicatie tot behandeling. De werkelijke indicatie is de – op basis van de houding en/of bewegingsdiagnose – ketendysfunctie waarmee de orthopedische/neurologische diagnose (problematiek) een direct aannemelijke verbinding vormt. Op basis van de positieve uitslag van een proefbehandeling wordt een behandeling gegeven. Deze behandeling bestaat uit passieve, eventueel isometrisch-mobiliserende technieken, en een huiswerkoefening als onderhoud van de verkregen bewegingsvrijheid.
De benadering is dus onafhankelijk van de pathologie die aan de functiebeperking ten grondslag ligt. Het gaat uit van voorkeursbewegingen/houding die iedere mens vertoond, vergelijkbaar met de voorkeur die men heeft t.a.v. hand/arm/been/voet/oog. De diagnostiek wordt gedaan door deze voorkeurspatronen/bewegingen vast te stellen.

Manuele therapie volgens de Marsman-methode onderscheidt zich verder van de gangbare manuele therapie doordat er geen gebruik gemaakt wordt van ‘harde’ manipulaties. Er wordt daarentegen zeer gericht, pijnvrij en subtiel gedoseerd gemobiliseerd, aangepast aan de presentatie en klachten van de patiënt. Hierdoor kent de Marsman-methode ook geen contra-indicaties.