Wat heeft Multikids te bieden voor uw kind?

Multikids is een gezondheidsprogramma om de leefstijl van het kind te optimaliseren in samenwerking met ouder(s) / verzorger(s).
Ons doel is altijd om de ontwikkelingsmogelijkheden van het kind te vergroten. Wij streven ernaar het kind beter te laten functioneren; niet alleen fysiek en mentaal, maar ook sociaal. Hierbij staan bewegen en voeding centraal.

Multikids biedt totaalzorg waarbij alle disciplines intensief met elkaar samenwerken om de leefstijl van kind en zijn of haar omgeving positief te stimuleren. Zij zijn met zijn allen betrokken bij de zorg van het kind en geïnformeerd over het gehele traject.

Multidisciplinaire benadering met:
Imke van der Sterren, kinderfysiotherapeut
Rowie Geurts, diëtist
Manon Lucassen , ergotherapeut
Dr. Han Samwel, psychotherapeut

Doelstellingen

• In een zo nodig multidisciplinaire samenstelling kind en ouder(s)/verzorger(s) begeleiden in de ontwikkeling van het kind.

• Stimuleren naar een gezonde levensstijl, waarbij bewegen en voeding centraal staan.

• Na een traject van minimaal zes maanden kan het kind met ouder(s)/verzorger(s) zelfstandig deze aangeleerde gezonde levensstijl voort te zetten.

Elk kind tussen de 0 en 17 jaar dat bij gezondheidscentrum de Hampoort komt, valt automatisch binnen Multikids. Afhankelijk van de hulpvraag worden één of meerdere hulpverleners betrokken bij het kind. De inbreng van de verschillende hulpverleners is altijd in samenspraak met de ouder(s)/verzorger(s) en op advies van de huisarts.

Er is een intensieve samenwerking tussen kinderfysiotherapeut, diëtist, ergotherapeut en psychotherapeut.

Vergoeding

Kinderfysiotherapie wordt vanuit de basisverzekering vergoed (18 behandelingen per jaar).
Diëtetiek wordt voor drie uur per jaar vergoed vanuit de basisverzekering.
Ergotherapie wordt vergoed vanuit de basisverzekering, voor tien uur per jaar.
Om in aanmerking te komen voor de vergoeding van psychotherapie is een verwijsbrief van de huisarts of andere arts noodzakelijk. Er kunnen eventueel behandelingen vanuit de aanvullende verzekering worden vergoed.

Sluit Menu