ZORG VOOR OUDEREN

Mensen die ouder worden en de beweeglijkheid van hun lichaam zien afnemen, komen doorgaans in aanraking met hulpverleners.

Een multidisciplinaire samenwerking

Om u zo optimaal mogelijk te begeleiden heeft de fysiotherapeut van gezondheidscentrum ‘de Hampoort’ nauwe contacten met andere disciplines.

Dit zijn huisartsen, praktijkondersteuners, wijkverzorging/verpleging en de mantelzorg (partner, familie, vrienden die helpen).

Vaak is op oudere leeftijd niet alleen de persoon in kwestie, maar ook de mantelzorg betrokken bij de klachten. Wij kunnen u adviezen geven ten aanzien van hulpvragen over het omgaan met de klacht.

Het kan hierbij gaan om hoe om te gaan met iemand die moeilijk uit bed komt, of om een aanwijzing die gegeven kan worden om iemand goed te laten lopen.

Nicky van der Heijden heeft zich gespecialiseerd in de zorg voor kwetsbare ouderen en cliënten/patiënten met een hoge (biologische) leeftijd die te maken hebben met complexe gezondheidsproblematiek.

Het gaat daarbij niet alleen om ouderen, maar ook om patiënten die bijvoorbeeld als gevolg van een beroerte, dementie, de ziekte van Parkinson, of een gebroken heup, verschijnselen vertonen van ouderdom.

De fysiotherapeut werkt vanuit zijn specifieke kennis over de doelgroep en de daarbij voorkomende ziektebeelden.
De patiënten doen vooral oefentherapie, gericht op het herwinnen en omgaan met verlies van mobiliteit en zelfstandigheid.

Tot het werk van de fysiotherapeut behoort ook het adviseren en begeleiden van gezinsleden en eventuele mantelzorgers, over onder andere het ziektebeeld, de prognose, de behandeling, transfers, dagelijkse handelingen en hulpmiddelen.

Voorstellen

Ik ben Nicky van der Heijden, fysiotherapeut bij gezondheidscentrum ‘de Hampoort’ met als aandachts- en interessegebied de samenwerking met andere disciplines bij de zorg voor ouderen.

In samenwerking met de  andere disciplines leren we de patiënten op hun eigen niveau te bewegen. We doen dat ook als de klachten niet meer overgaan.

Ons werk is goed gedaan als wij de cliënt (en mantelzorg) gereedschap hebben gegeven om goed om te kunnen gaan met de aandoening die ze hebben. Dan weten ze wanneer ze ons nodig hebben en wat ze er zelf aan kunnen doen.

fysiotherapie de Hampoort