ZORG VOOR OUDEREN

Mensen die ouder worden en de beweeglijkheid van hun lichaam zien afnemen, komen doorgaans in aanraking met hulpverleners.

Dan kan zijn een fysiotherapeut of ook een ergotherapeut.

Een multidisciplinaire samenwerking

Om u zo optimaal mogelijk te begeleiden hebben de fysiotherapeut en ergotherapeut van gezondheidscentrum ‘de Hampoort’ nauwe contacten met andere disciplines.

Dit zijn huisartsen, praktijkondersteuners, wijkverzorging/verpleging en de mantelzorg (partner, familie, vrienden die helpen).

Vaak is op oudere leeftijd niet alleen de persoon in kwestie, maar ook de mantelzorg betrokken bij de klachten. Wij kunnen u adviezen geven ten aanzien van hulpvragen over het omgaan met de klacht.

Het kan hierbij gaan om hoe om te gaan met iemand die moeilijk uit bed komt, of om een aanwijzing die gegeven kan worden om iemand goed te laten lopen.

De fysiotherapeut en ergotherapeut hebben zich gespecialiseerd in de zorg voor kwetsbare ouderen en cliënten/patiënten met een hoge (biologische) leeftijd die te maken hebben met complexe gezondheidsproblematiek.

Het gaat daarbij niet alleen om ouderen, maar ook om patiënten die bijvoorbeeld als gevolg van een beroerte, dementie, de ziekte van Parkinson, of een gebroken heup, verschijnselen vertonen van ouderdom.

De fysiotherapeut werkt vanuit zijn specifieke kennis over de doelgroep en de daarbij voorkomende ziektebeelden.
De patiënten doen vooral oefentherapie, gericht op het herwinnen en omgaan met verlies van mobiliteit en zelfstandigheid.

Tot het werk van de ergo- en fysiotherapeut behoort ook het adviseren en begeleiden van gezinsleden en eventuele mantelzorgers, over onder andere het ziektebeeld, de prognose, de behandeling, transfers, dagelijkse handelingen en hulpmiddelen.

Voorstellen

Ik ben Janneke Fleuren, ergotherapeut. Vanaf 2011 ben ik met veel plezier werkzaam vanuit gezondheidscentrum ‘de Hampoort’ onder de naam JIPA Praktijk voor ergotherapie. JIPA staat voor Janneke Inspirerend PArticiperen Ik werk nauw samen met mijn collega fysiotherapeuten, we kennen elkaars kwaliteiten en stemmen zorg voor een cliënt op elkaar af.

Wat doet de ergotherapeut:

Een ergotherapeut ondersteunt bij wat men dagelijks doet. Zoals werk, zelfverzorging, hobby’s en verplaatsen van A naar B.
Ervaart u klachten bij de zelfverzorging?
Zoals het wassen, aankleden, eten (bereiden), huishoudelijke taken, schrijven, enz. Het kan gaan om mentale en/of fysieke klachten.
Of hebt u bijvoorbeeld moeite met het verplaatsen van A naar B?
Ik kijk met u naar de oorzaak van uw probleem en afhankelijk van de uitkomst daarvan zal ik kiezen voor een behandelmethode of adviseer ik een passende oplossing bijvoorbeeld in de vorm van een hulpmiddel of voorziening.

Ik ben Nicky van der Heijden, fysiotherapeut bij gezondheidscentrum ‘de Hampoort’ met als aandachts- en interessegebied de samenwerking met andere disciplines bij de zorg voor ouderen.

In samenwerking met de ergotherapeut en andere disciplines leren we de patiënten op hun eigen niveau te bewegen. We doen dat ook als de klachten niet meer overgaan.

Ons werk is goed gedaan als wij de cliënt (en mantelzorg) gereedschap hebben gegeven om goed om te kunnen gaan met de aandoening die ze hebben. Dan weten ze wanneer ze ons nodig hebben en wat ze er zelf aan kunnen doen.

Sluit Menu