Fysiotherapie

OVER Dr. HAN SAMWEL

Ik heb psychologie gestudeerd in Leiden en Nijmegen.

Na mijn studie heb ik ervoor gekozen om in een academisch ziekenhuis en in een algemeen ziekenhuis in Nijmegen te gaan werken.

Ik ben klinisch psycholoog en psychotherapeut. Vanaf mei 2016 werk ik in een eigen praktijk, en werk ik daarin nauw samen met een team van (gespecialiseerde) fysiotherapeuten, een ergotherapeut, een diëtist en een maatschappelijk werkende van het gezondheidscentrum de Hampoort in Grave.

Ik wilde heel graag werken met mensen die lichamelijk ziek waren en worstelden met de vraag hoe zij hiermee om zouden moeten gaan. Mensen die een perspectief hadden van een leven lang beperkingen in bewegen, werk en gezin. Ook mensen die moesten leren om een balans te vinden tussen hun eigen ambities en de beperkingen die hun lichaam aangaven of die zich moesten leren voorbereiden op het sterven.
In deze periode heb ik me gespecialiseerd in het behandelen van mensen met chronische pijn. Dit was voor mij een grote uitdaging omdat zij moesten omgaan met een klacht die niet zichtbaar was en waar vaak geen oorzaak meer voor werd gevonden waardoor zij vaak jarenlang op zoek waren naar een medische oorzaak. Het was mijn ambitie om hen te leren dat zij meer invloed hadden op zowel de pijn zelf als op de beperkingen die zij ervoeren. Door het veranderen van hun ideeën over de pijn en het oefenen van manieren om meer te kunnen, bijv. weer gaan werken, kregen zij meer grip op hun situatie. Omdat ik in een academisch ziekenhuis werkte, had ik de gelegenheid om naast het behandelen van patiënten en het geven van onderwijs aan medisch studenten ook wetenschappelijk onderzoek te doen om zo mijn kennis uit te breiden en te verdiepen. Dit heeft uiteindelijk geleid tot mijn promotie op 17 oktober 2008.

Vanaf mei 2016 werk ik in een eigen praktijk en heb mij zoals gezegd aangesloten bij een gezondheidscentrum de Hampoort in Grave.
Via deze samenwerking met o.a. de fysiotherapeuten van het centrum ben ik nog beter in staat om mensen die een nieuwe balans met hun zieke of beperkte lichaam zoeken te helpen.
Daarnaast wil ik graag mensen verder helpen die zich depressief, onzeker of angstig voelen waarbij zij het gevoel hebben dat zij niet meer verder komen of kunnen in hun leven. Hierbij kan ik mijn ervaring met pijn patiënten goed gebruiken omdat ook zij vaak langdurig kampten met dergelijke gevoelens rond de pijn.

Ik werk nu meer dan 25 jaar bij de vakgroep Medische Psychologie van het Canisius Wilhelmina Ziekenhuis Nijmegen waar ik vooral patiënten behandel met longklachten, cardiale klachten en medisch onverklaarde klachten. Ook begeleid ik patiënten in het omgaan met kanker, zowel in de curatieve als in de palliatieve fase.
Daarnaast heb ik 24 jaar gewerkt bij het Academisch Centrum voor Pijn en Palliatieve Geneeskunde van het Radboudumc Nijmegen waar ik mij vooral gespecialiseerd heb in het behandelen van patiënten met complexe chronische pijn. Dit kan zowel verklaarde pijn zijn zoals bij reuma of kanker als bij pijn waar geen medische verklaring meer voor gevonden kan worden.
Op 17 oktober 2008 ben ik gepromoveerd op een onderzoek naar psychologische aspecten bij het lijden aan chronische pijn.

Aanbod

Individuele Psychotherapie

In praktijk bied ik psychotherapie aan voor patiënten die kort of al heel lang lijden aan lichamelijke klachten. Dit kunnen zowel klachten zijn met een duidelijke medische diagnose maar ook klachten waarvoor ook bij herhaaldelijk medisch onderzoek geen verklaring gevonden kan worden. Ik leer patiënten om met de klachten om te gaan en zo mogelijk de klachten te verminderen zodat zij binnen het gezin of maatschappelijk volwaardig mee kunnen (blijven) doen. Binnen de psychotherapie onderzoeken we wat de klachten betekenen voor u en uw omgeving. We onderzoeken of de klachten op zichzelf staan of dat u al veel langer te maken heeft met moeilijke perioden of gebeurtenissen die nog altijd invloed hebben op u zich voelt. Wanneer dat het geval is, is het belangrijk om de tijd te nemen om stil te staan bij wat u heeft meegemaakt zodat u het kunt verwerken en emotioneel zoveel sterker wordt dat u met de huidige klachten een nieuwe balans kunt vinden.

Ook bied ik psychotherapie voor cliënten die zich depressief, onzeker of angstig voelen. We gaan binnen de therapie zoeken naar de achtergronden van de klacht, het plaats van de klacht in het levensverhaal zodat we meer leren over de de manier waarop de klacht heeft kunnen ontstaan en waarom het maar niet lukt om meer stabiliteit te ervaren.

Binnen de therapie kan, als het zinvol is, uw partner een of meerdere keren worden uitgenodigd. Dit kan zinvol zijn als uw klacht veel invloed heeft op uw relatie of op uw gezin en het belangrijk is dat ook uw partner meer inzicht krijgt in wat ieder kan doen om de relatie te verstevigen en de rol van de klacht binnen de relatie te verminderen.

Supervisie en leertherapie

Naast psychotherapie bied ik in mijn praktijk zowel supervisie als leertherapie aan voor collega’s die in opleiding zijn voor hun specialisatie.

Contact

Wilt u een afspraak maken met de psychotherapeut of heeft u vragen? Neem dan contact op via:

website: www.hansamwelpsychotherapie.nl

Email: info@hansamwelpsychotherapie.nl

Telefoon: 06 31996025

Fysiotherapie