Schouder Centrum Nijmegen (SCN) is een samenwerkingsverband van specialisten op het gebied van schouderklachten, waar u snel terecht kunnen.
Ons team bestaat uit orthopedisch chirurgen, fysiotherapeuten, revalidatieartsen, ergotherapeuten en psychologen die hun krachten gebundeld hebben door intensief samen te werken.

Wij zijn dan ook ontzettend verheugd dat we u kunnen mededelen dat we zijn toegetreden tot Schouder Centrum Nijmegen (SCN). Na jaren van zoeken naar een inhoudelijk sterke samenwerking hebben we partners gevonden in het Schouder Centrum Nijmegen.U bent bij het SCN verzekerd van deskundige behandeling van uw schouderklachten.
Schouderklachten zijn vaak complex. Binnen het SCN werken specialisten die zich volledig hebben gespecialiseerd in schouderklachten. Zij behandelen deze klachten veelvuldig.Voor meer informatie over schouderklacht behandeling bij de Hampoort 

Fysiotherapie

Voordelen van het Schouder Centrum Nijmegen:

Altijd overleg met u over het vervolgbeleid voordat beleid wordt ingezet
Korte wachttijd: binnen 5 dagen na aanmelding een intake door een gespecialiseerde schouderfysiotherapeut
Na de intake direct advies over het optimale vervolgtraject
De aanlooptijd voor vervolgonderzoek of behandeling is een week
Duidelijke uitleg over wat u mag verwachten van de behandeling en wat er van u wordt verwacht
Goed en laagdrempelig overleg tussen de verschillende disciplines van het SCN
Maximale deskundigheid specialisten SCN op het gebied van schouderproblematiek
Alle relevante disciplines zijn aanwezig binnen het SCN

Zoals al bekend zijn binnen “de Hampoort” Loid Schellekens en Jeroen Lipman de schouder specialisten en lid van het SCN. Sinds heeft kort is Wieneke van Oorschot, zij is schouderspecialist maar geen lid van het SCN, ook werkzaam het de Hampoort.

Hun scholingen na de opleiding fysiotherapie en master sportfysiotherapie (Loid) hebben zich gericht op kennis en vaardigheden om schouder patiënten te behandelen.

fysiotherapie Grave

Werkwijze SCN

Indien u zich aanmeldt zal er een intake plaats vinden binnen 3 dagen. Er zullen vragenlijsten worden afgenomen en er zal, naast een anamnese, uitgebreid lichamelijk onderzoek plaatsvinden. De conclusies en suggesties voor vervolg beleid zullen indien nodig met uw (huis)arts besproken worden.