Schouderklachten

Als het om uw gezondheid gaat, wilt u de juiste keuzes maken. Daarom is het belangrijk een behandelaar te kiezen die deskundig is, uw klacht serieus neemt en goed bij u past. Zo kunt u ervan uitgaan dat de beste behandelresultaten worden behaald. Schouderklachten zijn vaak complex en hebben een gespecialiseerde behandeling nodig. Bij Fysiotherapie de Hampoort werken verschillende therapeuten die:

 • zich hebben gespecialiseerd in schouderklachten
 • dagelijks schouderbehandelingen uitvoeren
 • samenwerken met andere specialisten op het gebied van schouderklachten (fysiotherapeuten, orthopeden, revalidatieartsen, ergotherapeuten)
 • zich regelmatig bijscholen op het gebied van schouderklachten

Daarnaast is het belangrijk dat u snel bij een goede behandelaar terecht kunt met uw klacht en dat deze serieus genomen wordt.

Klik hier voor een overzicht van onze schouderfysiotherapeuten.

U wilt antwoord op uw vragen:

 • Wat heb ik?
 • Waardoor komt het?
 • Hoe lang gaat het duren?
 • Wat heeft het voor gevolgen?
 • Gaat het over en wie kan er wat aan doen?

Welke klachten behandelen wij?

U kunt bij ons terecht met alle typen schouderklachten, net ontstaan of al langer aanwezig. Voorbeelden van schouderklachten die wij behandelen zijn:

 • overbelastingsklachten
 • peesirritatie, inklemming of een gescheurde pees
 • slijmbeursontsteking
 • klachten rond het schouderblad en bovenrug
 • frozen shoulder
 • schouderinstabiliteit
 • slijtageklachten / artrose in de schouder
 • sleutelbeenklachten
 • revalidatie na een operatie: frozen shoulder, cuff-repair of schouderprothese
 • TOS-klachten (tintelingen, doofheid of een zwaar gevoel in de arm)
 • neuralgische amyotrofie en fascioscapulohumerale dystrofie

Schouder Centrum Nijmegen: specialistische zorg op maat

Wij maken deel uit van Schouder Centrum Nijmegen (SCN). SCN is een samenwerkingsverband van specialisten op het gebied van schouderklachten. Ons team bestaat uit orthopedisch chirurgen, fysiotherapeuten, revalidatieartsen, ergotherapeuten en psychologen die hun krachten heben gebundeld en intensief samenwerken. Hierdoor kunt u snel terecht en krijgt u een optimale behandeling:

 • binnen een week na aanmelding een intake door een gespecialiseerde schouderfysiotherapeut
 • na de intake direct advies over het optimale vervolgtraject
 • de aanlooptijd voor vervolgonderzoek of behandeling is een week
 • duidelijk uitleg over wat u mag verwachten van de behandeling en wat er van u wordt verwacht
 • intensieve samenwerking en afstemming tussen verschillende behandelaars

Behandeling binnen SCN

Tijdens de intake stelt uw fysiotherapeut vragen over uw klachten en vindt een lichamelijk onderzoek plaats. Zo worden de aard en de oorzaak van uw klachten duidelijk en kan de behandeling goed vormgegeven worden.Vervolgens vindt een behandeling plaats op een van de locaties van het SCN.

In sommige gevallen  is verder orthopedisch onderzoek of een behandeling bij de orthopeed nodig. Deze vinden plaats bij het Canisius Wilhelmina Ziekenhuis (CWZ).

U heeft om naar het Schoudercentrum Nijmegen te gaan geen verwijzing nodig als u zich bij uw fysiotherapeut aanmeldt. Mocht het nodig zijn een specialist in te schakelen gebeurt dit na verwijzing. De fysiotherapeut overlegt, als een verwijzing noodzakelijk is dit eerst met u en uw huisarts.

fysiotherapie Grave

Intake en behandeling

Voor de intake en fysiotherapeutische behandeling zal dit in een praktijk voor fysiotherapie zijn in de regio Nijmegen. Voor orthopedisch onderzoek en behandeling in het Canisius Wilhelmina Ziekenhuis (CWZ).

fysiotherapie Grave

Behandel lokaties

De intake bij het SCN vindt plaats bij de gespecialiseerde schouderfysiotherapeut. Afhankelijk van het vervolgtraject vindt verder onderzoek en/of behandeling plaats op een van de locaties van het SCN.

Verwijzen naar Schouder Centrum Nijmegen

Verwijzen naar Schouder Centrum Nijmegen

Als verwijzer kunt u patiënten met schouderklachten naar Schouder Centrum Nijmegen verwijzen. U kunt hiervoor een verwijzing uitschrijven. 

Deze verwijzing kunt u aan de patiënt meegegeven.

De patiënt kan vervolgens een afspraak maken via de website van Schouder Centrum Nijmegen of via de website van de Hampoort. Of bellen met 0486-471931 of mailen naar info@fysiotherapiedehampoort.nl

Voor meer info klik hier.

fysiotherapie Grave

Wilt u meer weten over SCN....

Sluit Menu