VERGOEDINGEN FYSIOTHERAPIE

Vergoedingen voor fysiotherapie?

Volwassenen Fysiotherapie kan worden vergoed vanuit uw aanvullende verzekering. Check daarom uw polis hoeveel behandelingen voor fysiotherapie worden vergoed. Bent u niet aanvullend verzekerd, dan kunt u de behandelingen zelf betalen.

Volwassenen met chronische aandoening

Na de 20ste behandeling worden bij bepaalde (chronische) aandoeningen de behandelingen vergoed uit de basisverzekering.

Zie de lijst op: zorgvergoeding chronische-lijst-van-aandoeningen

Of lees meer op:

www.defysiotherapeut.com.

De eerste 20 behandelingen worden veelal door de aanvullende verzekering vergoed of u kunt deze zelf betalen.

Kinderen tot 18 jaar

De eerste 9 behandelingen fysiotherapie komen uit de basisverzekering. Als het nodig is dan nog 9 extra behandelingen.

Kinderen tot 18 jaar met chronische aandoening volledige vergoeding voor de behandelingen van bepaalde (chronische) aandoeningen.

Vanaf 1 januari 2018 zit heup- en knieartrose in de basisverzekering

Vanaf 1 januari 2018 wordt het basispakket van de zorgverzekering uitgebreid en krijgen patiënten met artrose aan de heup- en kniegewrichten hun eerste twaalf behandelingen met fysio- of oefentherapie vergoed. De ministerraad heeft met het voorstel van staatssecretaris Van Rijn (van Volksgezondheid, Welzijn en Sport) ingestemd. In juni wordt het voorstel besproken in de tweede kamer. Pas daarna wordt het besluit definitief vastgesteld.

De vergoeding

De vergoeding geldt voor maximaal twaalf behandelingen in een periode van twaalf maanden. Uit de praktijk blijkt dat een wekelijkse behandeling gedurende acht tot twaalf weken gemiddeld genoeg is om oefentherapie aan te leren bij een patiënt. Hierna kan de patiënt zelf aan de slag in de sportschool of thuis.

Effectief

De effectiviteit van oefentherapie bij artrose van knie en heup is bewezen. Daarom adviseerde het Zorginsituut al eerder om deze behandeling toe te voegen aan het basispakket.

Besparing

Door het opnemen van fysiotherapie in het basispakket moet er een besparing van 5 miljoen per jaar worden gerealiseerd. Dit komt door het gevolg van uitstel van protheseplaatsingen.

BETALINGSVOORWAARDEN FYSIOTHERAPIE “DE HAMPOORT

Fysiotherapie “de Hampoort” heeft prestaties en tarieven contractueel vastgelegd met zorgverzekeraars welke zich hebben verenigd in Zorgverzekeraars Nederland (ZN).

Dit houdt in dat met uitzondering van de maatschappijen die een restitutiepolis hanteren, wij bij alle zorgverzekeraars rechtstreeks declareren en gelden de tarieven die contractueel zijn overeengekomen.

Indien u bent aangesloten bij een van deze zorgverzekeraars blijft u zelf verantwoordelijk voor de afhandeling van de nota binnen de betalingstermijn, opgenomen in de betalingsvoorwaarden van Fysiotherapie “de Hampoort”.

Betalingsvoorwaarden Fysiotherapie “de Hampoort”

Deze betalingsvoorwaarden zijn onlosmakelijk verbonden met de behandelingsovereenkomst tussen u als patiënt/cliënt en de fysiotherapeut van Fysiotherapie “de Hampoort”. Bij het sluiten van de behandelingsovereenkomst wordt de patiënt/cliënt of zijn wettelijke vertegenwoordiger op de hoogte gesteld van deze voorwaarden.

  1. Patiënt/cliënt is zelf verantwoordelijk voor controle van het verzekeringsrecht op zijn behandelingen.
  1. Afspraken dienen uiterlijk 24 uur voor de behandeling geannuleerd te worden. Afspraken die niet of te laat geannuleerd worden, zullen bij de patiënt/cliënt of zijn wettelijke vertegenwoordiger in rekening gebracht worden.
  1. Indien de patiënt/cliënt verzekerd is voor fysiotherapie en Fysiotherapie “de Hampoort” afspraken heeft kunnen maken met de betreffende zorgverzekeraar, zal zoveel mogelijk rechtstreeks bij de zorgverzekeraar worden gedeclareerd.
  1. Indien de patiënt/cliënt of zijn wettelijke vertegenwoordiger niet of beperkt verzekerd is voor fysiotherapie, is hij/zij verplicht de behandelingen te betalen. Maandelijks wordt het verschuldigde bedrag in rekening gebracht door Fysiotherapie “de Hampoort”. Maandelijks ontvangt de patiënt/cliënt een nota, die rechtstreeks betaald dient te worden.
  1. Betaling voor fysiotherapeutische diensten geschied binnen 30 dagen na de factuurdatum. Na het verstrijken van deze termijn treedt verzuim in en staat het de fysiotherapeut vrij om zonder nadere ingebrekestelling incassomaatregelen te nemen. Naast de declaratie zal ook wettelijke rente worden gevorderd.
  1. Alle met het incasso van gedeclareerde bedragen gemoeide kosten, waarvan ook de buitengerechtelijke kosten, komen ten laste van de patiënt/cliënt.

Gemiddelde tarieven verzekerde zorg afhankelijk van zorgverzekeraar, niet elke zorgverzekeraar vergoedt hetzelfde. U moet deze zelf even bij uw zorgverzekering navragen.

€ 39  Intake, onderzoek en behandeling na screening

€ 39 Intake, onderzoek en behandeling na verwijzing

€ 49 Eenmalig fysiotherapeutisch Onderzoek op verwijzing van arts

€ 29 Zitting fysiotherapie praktijk

€ 40  Zitting kinderfysiotherapie

€ 00 Echografie ter ondersteuning van e behandeling

€ 48 Eenmalig fysiotherapeutisch onderzoek

€ 10 Toeslag aan huis behandeling

Tarieven niet verzekerde zorg

€ 52  Intake, onderzoek en behandeling na screening

€ 52 Intake, onderzoek en behandeling na verwijzing

€ 62 Eenmalig fysiotherapeutisch onderzoek op verwijzing van arts

€ 38 Zitting fysiotherapie praktijk

€ 00 Echografie ter ondersteuning van een behandeling

€ 52 Eenmalig fysiotherapeutisch onderzoek

€ 15 Toeslag aan huis behandeling

Kostprijs Verbandmiddel aangebracht door fysiotherapeut

€ 00 Oefenzaal gebruik voor chronische patiënten in overleg met behandelend fysiotherapeut zonder begeleiding

€ 15 Rol Cure tape

€ 10 Rol (witte) tape

€ 10 Taping met tape van praktijk

€ 45 borg voor uitlenen Tens-apparaat

€ 45 borg voor uitlenen horloge

€ 40,- maand training

100%  van afgesproken behandeling bij niet nagekomen afspraak (niet declareerbaar bij de verzekeraar vlgs. wettelijk voorschrift)