WGBO rechten en plichten

 1. Home
 2. /
 3. WGBO rechten en plichten

Wat zijn de rechten en plichten van therapeut en patiënt?

Als een therapeut u behandelt, heeft u een geneeskundige behandelingsovereenkomst met hem of haar. In de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) staan de rechten en plichten die daarbij horen. De zorgverlener en de patiënt moeten zich daar aan houden.

Plichten van een therapeut:

 • Informatie geven over uw huidige gezondheidstoestand en de vooruitzichten
 • Informatie geven over de aard en het doel van het onderzoek en de behandeling
 • Informatie geven over de te verwachten gevolgen en de risico’s van het onderzoek en de behandeling voor uw gezondheid
 • Kennis geven over andere methoden van onderzoek of behandeling die in aanmerking komen

Krijgt u niet voldoende informatie, dan kunt u om nadere informatie vragen. U kunt ook vragen om het nog een keer te vertellen als u het niet meteen begrijpt.

Rechten van een patiënt:

 • Zelf een zorgverlener mogen kiezen
 • Recht op duidelijke informatie over uw gezondheidstoestand
 • Recht om te beslissen of u toestemming geeft voor onderzoek of behandeling (op basis van de informatie die u heeft gekregen van de hulpverlener)
 • Recht op een second opinion van een andere deskundige dan de behandelaar
 • Recht op inzage in uw medisch dossier

U heeft als patiënt ook plichten:

 • U moet de hulpverlener duidelijk en volledig informeren, zodat hij u op een verantwoorde wijze kan onderzoeken en behandelen
 • U moet zoveel mogelijk meewerken aan onderzoek en behandeling door de adviezen en voorschriften op te volgen die de hulpverlener u geeft
Stel uw vraag
Heeft u een vraag?
Hoi 👋

Heeft u een vraag? Stel hem via WhatsApp. We streven er naar om binnen 2 uur te reageren op uw bericht.

Mocht er een dringende vraag zijn dan kunt u ons tijdens werktijden ook bellen: 📞0486-471931