Ergotherapie

 1. Home
 2. /
 3. Partners
 4. /
 5. Ergotherapie

Ergotherapie Willems

Sinds 2019 werken wij samen met Ergotherapie Willems. De combinatie van voeding en beweging kan zorgen voor de best mogelijke herstelopties. 

Ergotherapie

Wat is ergotherapie?

Een ergotherapeut heeft kennis van het mogelijk maken van het handelen in het dagelijks leven. Het kan gaan om de organisatie van dagelijkse handelingen maar ook om de uitvoering van een betekenisvolle activiteit die belangrijk is voor het welzijn van de cliënt. Iemand kan als gevolg van een life-event zoals ouder worden, het moederschap of ziekte, een belemmering ervaren in het dagelijkse leven. Het kan gaan om de organisatie en planning van je dagelijks leven, het douchen en aankleden, het doen van het huishoudelijke werk, ook kunnen belemmeringen ervaren worden bij het (vrijwilligers)werk, het uitoefenen van hobby’s of het aangaan van sociale contacten. Ergotherapie richt zich niet op de aandoening maar op de praktische gevolgen ervan in het dagelijks handelen.

Wat doet een ergotherapeut?

Uitgangspunt is de vraag van de cliënt. De ervaren belemmering zal geanalyseerd worden in een probleem verhelderend gesprek en eventueel aanvullend met een observatie en/of vragenlijsten. Op grond daarvan wordt met de cliënt een plan van aanpak opgesteld voor training, begeleiding, advies en/of instructie. Het kan gaan om:

 • Energieverdeling gedurende de dag
 • Begeleiding bij het vinden van balans/structuur in de activiteiten van het dagelijks leven
 • Trainen van een (andere) handelswijze bij een activiteit
 • Aanpassing van de omgeving

Gedurende het contact wordt samengewerkt met andere paramedici zoals een fysiotherapeut en de verzorging van de cliënt. Dit komt het eindresultaat ten goede.

Het effect van ergotherapie?

Uit diverse onderzoeken blijkt dat er grote behoefte is aan de inzet van ergotherapie, omdat dit bijdraagt aan de zelfstandigheid van mensen. Het (vroegtijdig) inschakelen van een ergotherapeut kan zelfs een opname of dagbehandeling in een verpleeghuis of andere zorginstelling voorkomen of uitstellen. Ergotherapie verlicht bovendien de taken en werkzaamheden van mantelzorgers en thuiszorgmedewerkers.

Doelgroep

Ergotherapie is er voor (jong)volwassenen en ouderen die ten gevolge van ziekte, trauma, over- of onderbelasting of handicap zijn/haar dagelijkse handelingen niet meer naar wens kan uitvoeren.

Ergotherapie is gespecialiseerd in:

 • De behandeling van neurologische aandoeningen waaronder bijvoorbeeld een hersenbloeding. Hierbij wordt de kwaliteit van de behandeling versterkt door nauwe samenwerking met de fysiotherapeut.
 • Zelfmanagement voor moeder/vader, de komst van een eerste baby heeft veel effect op het leven van vader en moeder. Je krijgt een nieuwe rol met daarbij nieuwe activiteiten. Onderzoek zegt dat als je voor het eerst moeder wordt de autonomie in het handelen als moeder op de proef wordt gesteld. Ergotherapie helpt bij het vinden van balans in de organisatie van de handelingen, activiteiten die belangrijk voor je zijn.

Vergoeding van ergotherapie

Ergotherapie is opgenomen in het basispakket van alle zorgverzekeringen. U heeft recht op een vergoeding van 10 uur per kalenderjaar. Enkele verzekeringspakketten bieden extra uren ergotherapie.
Een verwijzing van de huisarts is vooralsnog noodzakelijk.

Contact

Wilt u een afspraak maken met de ergotherapeut of heeft u vragen? Neem dan contact op met ons.

Stel uw vraag
Heeft u een vraag?
Hoi 👋

Heeft u een vraag? Stel hem via WhatsApp. We streven er naar om binnen 2 uur te reageren op uw bericht.

Mocht er een dringende vraag zijn dan kunt u ons tijdens werktijden ook bellen: 📞0486-471931